CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Ngày ban hành: 
05/03/2019
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
05/03/2019
Số hiệu: 
599/CHHVN-PC
Người ký: 
PCT Bùi Thiên Thu
Tài liệu đính kèm: 

Tham gia ý kiến bản dịch ra tiếng Anh của Thông tư 08/2018/TT-BGTVT

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2349606
    • Online: 172