CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam 34/QĐ-CHHVN 10/01/2018 Quyết định
Công điện cơn bão số 01 trên biển Đông 20/CĐ-CHHVN 03/01/2018 Công điện
Công nhận kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam 05/QĐ-CHHVN 03/01/2018 Quyết định Công nhận kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam
Công điện 5195/CĐ-CHHVN 22/12/2017 Công điện
Công điện 5107/CĐ-CHHVN 15/12/2017 Công điện
QĐ phê duyệt danh sách công chức, viên chức, thanh tra viên, nhân viên có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam 1968b/QĐ-CHHVN 30/11/2017 Quyết định
Quyết định về việc công nhận kết quả chấm thi kỳ thu tuyển công chức năm 2017 của Cục Hàng hải Việt Nam 1987/QĐ-CHHVN 06/12/2017 Quyết định
Công điện cơn bão số 13 4582/CHHVN-ATANHH 10/11/2017 Công điện
V/v Xin ý kiến dự thảo 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 4511/CHHVN-KHCNMT 06/11/2017 Dự thảo văn bản
Quyết định công bố danh mục các dự án khuyến khích thực hiện nạo vét kết cấu hạ tầng hàng hải kết hợp tân thu sản phẩm 948/QĐ-BGTVT 31/03/2014 Quyết định

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2348112
    • Online: 126