01/04/2024

Chiều ngày 28/3/2024, Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) năm 2023 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HHVN Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục HHVN Hoàng Hồng Giang và toàn thể công chức, người lao động Cục HHVN.

Cục trưởng Cục HHVN Lê Đỗ Mười phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị