22/03/2024

Để tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hàng hải và đường thủy nội địa, ngày 22/03/2024, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa năm 2024.