19/07/2019

Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam công bố dưới đây chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân hợp pháp của người sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ www.vinamarine.gov.vn.
Đề nghị hãy đọc kỹ những quy định trong chính sách này.Nếu quý vị không đồng ý với chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, đề nghị không truy cập và sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ www.vinamarine.gov.vn.

Bằng việc truy cập và sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ nêu trên, quý vị đã đồng ý với những điều khoản của chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân được trình bày sau đây:

1. Tự động thu thập các thông tin không thuộc cá nhân

 • Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của những người sử dụng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
 • Xin lưu ý rằng Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể cung cấp các số liệu thống kê tổng hợp về người sử dụng, hình thức kết nối vào Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam và các thông tin liên quan đến Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam cho những bên thứ ba có uy tín, nhưng những thống kê này sẽ không chứa các thông tin nhận diện cá nhân.

2. Thu thập thông tin cá nhân với sự đồng ý của người dùng

 • Để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, hoặc quản lý những chương trình tương tác với người sử dụng như góp ý, Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể cần phải hỏi những thông tin cá nhân của quý vị như tên, địa chỉ và địa chỉ email.
 • Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể sử dụng những thông tin này để đáp ứng các yêu cầu của quý vị, hoặc liên lạc với quý vị bằng email để gửi thông tin về hoạt động và các sự kiện của chúng tôi.
 • Ngoài những thông tin cá nhân mà quý vị có thể cung cấp cho Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam, Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể sử dụng công nghệ cho phép thu thập một số thông tin kỹ thuật của quý vị như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành trên máy tính, kiểu trình duyệt, các kiểu lưu thông mạng và địa chỉ của bất kỳ trang web liên quan nào.

3. Bảo mật

 • Xin lưu ý rằng luôn có những rủi ro gắn với việc cung cấp dữ liệu cá nhân một cách trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua Internet và không có hệ thống công nghệ nào tuyệt đối an toàn để chống lại sự quấy nhiễu hoặc hacker.
 • Tuy nhiên, Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam luôn cố gắng sử dụng các biện pháp thích hợp để ngăn cản và giảm thiểu những rủi ro của việc truy cập trái phép, sử dụng không đúng đắn và không chính xác các thông tin cá nhân của quý vị.

4. Tính chính xác của thông tin thu thập

 • Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể bổ sung, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không hoàn chỉnh, không chính xác hoặc lạc hậu mà Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có được liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.

5. Nhận diện khách viếng thăm

 • Đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của quý vị để cho phép chúng tôi nhận diện quý vị. Thông tin này thường được gọi là các “cookies”. Qua việc cho biết cách thức và thời gian mà quý vị viếng thăm Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam này, thông tin này có thể giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
 • Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cookies để xem thông tin trên đĩa cứng của quý vị mà những thông tin này được một cookies từ Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam này đặt vào đó. Việc sử dụng cookies là một tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi và nhiều Cổng thông tin điện tử, website khác cũng sử dụng chúng. Các cookies được lưu trên máy tính của quý vị chứ không phải trên Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam.
 • Nếu quý vị không muốn nhận các cookies, hoặc muốn được thông báo khi chúng được sử dụng, thì quý vị cần thiết lập chế độ cho trình duyệt của quý vị làm điều này, nếu trình duyệt của quý vị cho phép.

6. Thay đổi chính sách riêng tư

 • Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này, hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc rút lại sự truy cập đến Trang thông tin điện tử Cục Hàng hải Việt Nam, hoặc nội dung của những trang này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

  • Total visits: 22795751
  • Online: 135