STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
1 Công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình
2 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đổi với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
3 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
4 Tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền Một phần
5 Tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền Một phần
6 Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển Toàn trình
7 Xóa đăng ký Đăng ký tàu biển Toàn trình
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển Toàn trình
9 Đăng ký tàu biển loại nhỏ Đăng ký tàu biển Toàn trình
10 Đăng ký tàu biển đang đóng Đăng ký tàu biển Toàn trình
11 Cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam Đăng ký tàu biển 2
12 Đăng ký tàu biển tạm thời Đăng ký tàu biển Toàn trình
13 Đăng ký tàu biển có thời hạn Đăng ký tàu biển Toàn trình
14 Đăng ký tàu biển không thời hạn Đăng ký tàu biển Toàn trình
15 Chấp thuận đặt tên tàu biển Đăng ký tàu biển Toàn trình

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21820018
    • Online: 109