Ngày ban hành: 
11/10/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
27/11/2023
Số hiệu: 
74/2023/NĐ-CP
Người ký: 
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm: 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22162249
    • Online: 92