10/01/2024

Chiều ngày 29/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ GTVT tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT và Nghị quyết đại hội đảng các cấp để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình làm việc của BCH, BTV Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 trong toàn Đảng bộ Bộ.

Đồng chí Lê Anh Tuấn nói: Cùng với kết quả đã đạt được của toàn Đảng bộ Bộ GTVT trong năm qua, chúng ta cũng cần thẳng thắn nghiêm túc chỉ ra các hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Vì vậy, tại Hội nghị hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm vào một số nội dung chủ yếu, trong đó đối với Đảng bộ Bộ, đề nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023; chỉ ra các tồn tại, hạn chế, làm rõ những nguyên nhân và bàn các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2024…

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Bộ GTVT

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, năm 2023, Đảng ủy Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng công tác, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ.

Đảng ủy Bộ GTVT bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và Đảng ủy Khối để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại hội nghị

Đảng ủy Bộ tăng cường công tác nắm tình hình chính trị tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ.

Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt các hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối với Trung ương, Đảng ủy Khối đến các điểm cầu ở cơ sở trong Đảng bộ Bộ về thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết; về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Hội nghị nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí đại diện cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2023 là năm rất khó khăn, tình hình quốc tế, trong nước ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành GTVT. Đặc biệt, công tác giải ngân là kỳ tích của Bộ GTVT năm 2023.

“Để đạt được kết quả này, CBCNV ngành GTVT rất vất vả, làm gần như không có ngày nghỉ, ngày lễ, làm việc ngoài giờ là chuyện đương nhiên, thậm chí có giai đoạn làm 24/24h. Đảng ủy Bộ đã sát sao, cùng với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo cấp ủy đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt đã động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng đóng góp, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của ngành” - Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nội dung trọng tâm nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ và công tác xây dựng Đảng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Khối, của Ban Cán sự đảng; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Bộ trưởng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc kiện toàn bổ sung cấp ủy; tăng cường nâng cao hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, công tác nắm tình hình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, đoàn thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT năm 2024.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2023 của Đảng bộ Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ Bộ GTVT tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, có nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường đề nghị Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục triển khai các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề đảm bảo chất lượng; nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết 05 năm công tác xây dựng Đảng (2020 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng theo chỉ đạo của cấp trên; đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT cho biết các đồng chí đại biểu đã nhất trí cao và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm bổ sung, làm rõ các nội dung báo báo kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ Bộ.

“Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, tôi xin tiếp thu và trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí đại biểu tại hội nghị” - Đồng chí Lê Anh Tuấn nói.

Đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy đảng cần chú trọng hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân; việc tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng. Quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2024.

Nguồn: https://www.mt.gov.vn/vn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21822254
    • Online: 562